VTE Horní Řasnice

Typ zařízení Vestas V100 – 1,8 MW
Výkon věže 1.800 kilowatt
Výška věže 80 metrů
Rozměr gondoly v: 5,4 m · d: 10,4 m · š: 3,4 m
Průměr rotoru 100 metrů
Provozovatel a investor Friendly Energy s.r.o., Brno
člen skupiny W.E.B.
Předpokl. roční výnos 4.625.000 kWh
Energie pro 1.511 domácností
Zahájení stavby Březen 2012

 

Provozovatelem VTE Horní Řasnice je firma Friendly Energy s.r.o., která je 100% dceřinou společností rakouské firmy W.E.B Windenergie AG jejíž sídlo je v Rakouském Pfaffenschlagu.

VTE Horní Řasnice

VTE Horní Řasnice jsme koupili jako již hotový, postavený projekt, krátce po jejím uvedení do provozu v roce 2012.

Jedná se o zařízení dánské firmy VESTAS ® typ V100 – 1,8 MW. Základem konstrukce turbíny V100 – 1,8MW je 2 MW platforma společnosti VESTAS ®, technologie ověřená v několika generacích produktů, která je zárukou spolehlivosti, provozuschopnosti a dostupnosti na špičkové úrovni. Tato turbína umožňuje dosahovat zisků v místech na pevnině s mírným větrem, která dříve nepřicházela v úvahu.

Díky svým 49m listům, které zabírají plochu 7 850 m2 poskytuje tato turbína obdivuhodný poměr rotor/generátor.

Systém vcs, který tato větrná turbína používá, umožňuje zajistit konstantní a konzistentní výkon dodávaný do elektrické sítě, čímž síť chrání a podporuje.

Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným a uhlíkovým vláknem. Každý list se skládá ze dvou profilovaných skořepin, které svírají nosnou konzolu. Speciální ocelové vložky spojují listy rotoru s jejich ložiskem. Ložisko listu rotoru je provedeno jako čtyřbodové kuličkové ložisko sešroubované s hlavou listu.

Hlavní hřídel přenáší energii přes převod na generátor. Převodovka je kombinací planetového a čelně ozubeného převodu se šikmými zuby. Od převodovky se energie přenáší přes kompozitní spojku na generátor. Generátor zařízení je proveden jako asynchronní čtyřpólový generátor s rotorovým vinutím vyvedeným na kroužky.

Středonapěťový zvyšovací transformátor je umístěn ve zvláštní místnosti na konci strojovny. Jedná se o konstrukci s použitím suché pryskyřice, která byla vyvinuta speciálně pro použití ve větrných elektrárnách.

Větrná elektrárna je vybavena brzdicím systémem, který v případě potřeby zastaví rotaci, aby bylo zajištěno, že výroba energie nepřekročí jmenovitý výkon. Tento systém nastavuje listy rotoru a aktivuje při tom hydraulickou zajišťovací brzdu. Zajišťovací brzda je umístěna na vysokorychlostním hřídeli převodovky. Veškeré funkce větrné elektrárny kontroluje a reguluje mikroprocesorová řídicí jednotka.

Řídicí systém je vybaven řadou čidel, která zajišťují bezpečnost a optimální provoz zařízení. Pohon mechanismu pro natáčení lopatek zajišťují tři hydraulické válce – pro každý list rotoru jeden. Hydraulická jednotka umístěná ve strojovně zásobuje hydraulickým tlakem naklápěcí mechanismus i brzdicí systém. Oba systémy jsou vybaveny hydraulickými akumulátory, které při výpadcích sítě zajišťují regulované a bezpečné odstavení zařízení.

Čtyři elektrické rotační hnací mechanismy zajišťují rotaci strojovny na špičce věže. U systému rotačních hnacích mechanismů se jedná o radiální ložiska s počátečním třením.

Kryt strojovny vyrobený ze sklolaminátu chrání všechny komponenty před deštěm, sněhem, prachem, sluncem atd. Přístup z věže do strojovny umožňuje centrální otvor. Ve strojovně je nainstalován servisní jeřábový systém o nosnosti 800 kg. Jeřáb lze rozšířit na nosnost až 9 500 kg.

Základ věže tvoří armovaný železobetoný mnohohran o průměru cca 16,5 m uložený 2,4 metry pod terénem. Na ocelový prstenec zakotvený v základu je namontována ocelová trubková, kuželová věž sestávající ze tří sekcí spojených vnitřními přírubovými spoji.

Průměr věže u paty je 4 metry, nahoře 2,2 m. Na věži je osazena gondola natáčená servomotory po směru větru. Listy rotoru jsou hydraulicky přestavovány do potřebného úhlu. Snímání hodnot větru je vyhodnocováno počítačem, který automaticky řídí chod VE a sleduje a předává dálkově i místně hlášení provozních a poruchových stavů.

Životnost VTE je konstrukčně navržena na 20 let.