O společnosti W.E.B Větrná energie s.r.o.

Poznejte náš příběh a služby

W.E.B Větrná Energie s.r.o.

Firma W.E.B Větrná Energie s.r.o. byla založena v dubnu 2002 jako 100% dceřiná společnost rakouské společnosti W.E.B Windenergie AG, která sídlí v rakouském Pfaffenschlagu a v oboru obnovitelných zdrojů energie se pohybuje již od svého založení v roce1994.
Protože značnou část svých elektráren má firma W.E.B v Rakousku blízko hranic z ČR, bylo logické, že firma chtěla rozšířit své aktivity i na český trh. Zatím zrealizovala firma W.E.B Větrná Energie s.r.o. v České republice 2 projekty větrných elektráren. Prvním projektem byl větrný park v Břežanech u Znojma, kde bylo v prosinci 2005 uvedeno do provozu 5 VTE Vestas V52 s výkonem 850 KW a celkový instalovaný výkon parku je tedy 4,25 MW.
Druhým zrealizovaným projektem firmy W.E.B Větrná energie s.r.o. je větrná elektrárna VESTAS V90 – 2 MW v Banticích u Znojma.

Firma W.E.B Větrná Energie s.r.o. má v ČR pouze jednoho zaměstnance a všechny již zrealizované i v současné době rozpracované projekty vytváří firma ve spolupráci s ostatními firmami podnikajícími v oboru obnovitelných zdrojů.

V současné době má firma W.E.B Větrná Energie s.r.o. rozpracované ještě projekty dvou větrných parků. Oba dva by měly být lokalizovány v blízkosti již fungujících větrných elektráren.

Další oblastí, ve které firma W.E.B Větrná energie vyvíjí své aktivity je oblast fotovoltaiky.
V dubnu roku 2009 byly zahájeny počáteční práce na výstavbě solární elektrárny v Dobšicích u Znojma. Tato solární elektrárny byla dokončena v listopadu 2009 a celkový instalovaný výkon je 1,03 MW.

Michaela Lužová

jednatelka
michaela.luzova@web.energy
Tel. 606 760 742

Melanie-Rosemarie Walter

jednatelka
melanie.walter@web.energy
Tel. 0043 664 845 4049
(komunikace v anglickém a německém jazyce)

Jiří Přikryl

projektový manažer
jiri.prikryl@web.energy
Tel. 607 118 910

Milan Vystrčil

projektový manažer
milan.vystrcil@web.energy
Tel. 723 832 007

skupina W.E.B.

Firma W.E.B Windenergie AG se na trhu alternativní energie pohybuje už od roku 1994.
V současné době tvoří W.E.B tým více než 190 zaměstnanců.
Firma W.E.B má i svůj vlastní servisní tým, který má na starosti údržbu a servis našich větrných elektráren ve čtyřech různých zemích.

Historie WEB Windenergie AG:

Krátké ohlédnutí za více než 25 lety dynamického rozvoje firmy

V roce 1994 byla založena společnost „WEB GmbH“

Zakladatelé společnosti:Erna, Franz a Andreas Danglovi.

V roce 1995 byla v rakouském Michelbachu do provozu uvedena první větrná elektrárna s výkonem 225kW. Na této investici participovalo svým investičním podílem 96 osob.

V roce 1996 byl instalovaný výkon již 1.425kW, v roce 1997 byla založena dceřinná společnost v Německu „W.E.B Windenergie“ a instalovaný výkon činil 3.825kW.

V roce 1999 byla založena akciová společnost WEB Windenergie AG a zrodila se první akcie firmy. Instalovaný výkon byl již 5.766kW. Následoval rychlý rozvoj projektů. V roce 2001 činil instalovaný výkon již 24.079kW. V roce 2002, kdy byla založena česká dceřinná firma WEB Větrná Energie s.r.o. byl instalovaný výkon už 32.659kW. Rychlý rozvoj firmy a zájem o naše akcie vedl v roce 2003 k založení vlastní platformy pro obchodování s akciemi, tzw. „Traderoom“

V roce 2005 jsme vyprodukovali první kWh energie z vlastní vodní elektárny.

V roce 2006 byla založena pod názvem „WEB Energie du Vent SAS“dceřinná společnost ve Francii a v roce 2007 jsme vyrobili první kWh ze solární elektrárny. V roce 2008 byla pak založena dceřinná společnost v Itálii pod názvem „WEB Italia Energie Rinnovabili“.

V roce 2011 posunula firma své aktivity i do zámoří, konkrétně do severní Ameriky, kde založila společnost „WEB Wind Energy North America Inc.“ V tomto roce již instalovaný výkon všech našich elektráren činil 239.904kW.

V roce 2012 koupila firma první elektroauto a tím byl odstartován další segment podnikání a to nabíjecí stanice na elektroauta. Tento vývoj byl završen v roce 2014 založením dceřinné společnosti ELLA, v tomtéž roce byla spuštěna i první rychlonabíjecí stanice.

V roce 2013 byla postavena naše první větrná elektrárna v Kanadě a v Rakousku začala firma pod značkou „WEB-Grünstrom“ prodával vlastní zelenou energii firmám a domácnostem.

V roce 2014 byla překročena hranice 300MW instalovaného výkonu!

V roce 2015 získává WEB rakouskou Cenu za ochranu klimatu 2015 a v dalších letech následovalo mnoho dalších podobných ocenění.

V roce 2017 přivítala firma svého 1000 odběratele zelené energie.

V roce 2019 oslavila firma 25 let od svého založení a 20 let od založení akciové společnosti. Na velkolepé oslavě byl přítomen i rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen. V tomtéž roce WEB překročil hranici instalovaného výkonu 500MW.

Přehled a mapa instalovaných elektráren

Hospodaření skupiny W.E.B.
V MIO € 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Obrat 106,2 104,2 85,5 88,4 66,3 66,6 54,0 48,1 47,2
Provozní výsledek hospodaření 28,6 32,2 24,0 27,5 16,8 21,5 16,5 15,5 16,4
Finanční výsledek -8,6 -10,6 -10,1 -8,4 -7,3 -8,4 -7,0 -7,2 -6,5
Zisk před zdaněním 20,0 21,8 13,8 19,1 9,5 13,1 9,5 8,3 9,9
Zisk po zdanění 15,5 16,5 10,6 15,9 6,6 9,3 7,1 6,1 6,4
Celková aktiva 610,3 627,5 550,2 510,4 519,9 415,8 387,7 316,9 278,9
Vlastní kapitál 150,0 150,3 140,7 124,3 129,3 107,4 99,9 86,9 82,8
Kvóta vl.kapitálu % 24,6 24,0 25,6 24,4 24,9 25,8 25,8 27,5 29,7
CF z provozní činnosti 68,5 64,1 50,5 56,4 38,6 46,4 34,7 38,6 27,2
Investice 44,1 78,5 70,0 22,3 117,9 53,0 68,6 58,6 39,9
Rentabilita vl. kapitálu % 10,3 11,4 8,0 12,5 5,6 9,0 7,6 7,2 7,9
Zisk na akcii 4,2 4,6 27,5 48,0 17,1 29,9 25,0 21,7 22,3

Produkce W.E.B.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Celkem MWh 1.302.135 1.215.256 974,437 1 011.418 724,446 723,414 590,374 526,556 514,708
k 31. 12.
Z toho:
Větrná energie 1.272.488 1.186.684 949,253 991,599 704,523 703,784 571,838 506,625 496,457
Fotovoltaická energie 22,450 21,833 19,016 13,642 12,534 12,475 11,23 11,15 10,639
Vodní energie 7,196 6,739 6,138 6,177 7,389 7,155 7,306 8,781 7,612

Instalovaná kapacita

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Celkem MW 523,5 504,6 461,8 414,8 411,9 333,9 304,2 282,6 261,5
k 31. 12.
Z toho:
Rakousko 230,9 230,1 228,8 207,5 205,4 189,8 172,2 159,9 138,8
Německo 99,7 99,7 96,3 97,7 96,9 88,4 88,4 82,4 82,4
Francie 102,8 84,8 84,8 63,2 63,2 24,8 24,8 24,8 24,8
Kanada 39,8 39,8 21,8 21,8 21,8 15,4 3,3 0 0
Česká republika 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Itálie 32,1 32,1 12,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
USA 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 0 0 0 0

 

 

Vítr spojuje

Již odjakživa člověka přitahovalo jeho kouzlo. Síla větru je živá přírodní síla, která spojuje původ s pohybem.

Nezná hranice, které jsou přisouzeny člověku.

Aby jeho surová síla neřádila beze smyslu, pokusili se ho již dávno první průkopníci chytit, zkrotit, aby ho proměnili v čistou energii; energii, která se vrací, stále se obnovuje – spolehlivě s příštím větrem. Sklízíme tuto energii a vyrábíme z ní elektrický proud. Neupsali jsme se žádné menší výzvě než energetické revoluci 21. století. Každý z nás má volbu být součástí energeticko-politického problému – nebo součástí jeho řešení. Tváří v tvář ničení životního prostředí následkem nadměrného spalování fosilních zdrojů energie a s atomovým rizikem za dveřmi jsme se upsali využívání přirozených forem energie. Myšlence, která je v zájmu celého lidstva, která je součástí naléhavě nutného přechodu z období atomu a nafty do solárního věku.

Fikce zásobování ropou zajištěného do nedohledné budoucnosti je stále více zpochybňována.

Stále více expertů vychází z toho, že se nacházíme v druhé polovině ropného věku – fázi, v níž již nebude možné poptávku stoprocentně pokrýt odpovídající nabídkou. Současně se klade naléhavá otázka, jak dlouho si světová společnost ještě může dovolit přihřívat efekt skleníkových plynů spalováním fosilních surovin. Ze zkoumání na vrtných jádrech v ledu v Antarktidě vyplynulo, že koncentrace CO2 v atmosféře nebyla v posledních 850.000 letech ještě nikdy tak vysoká jako dnes.

Civilní využívání atomové energie leží mimo humánně etické hranice.

Překračuje časové dimenze, v nichž můžeme odpovědně jednat. Skrývá rizika, za jejichž uskutečnění člověk nemůže převzít odpovědnost ani vůči svým současníkům, ani vůči příštím generacím.

Na horizontu se rýsuje záblesk energeticko-politického obratu.

Věříme, že trvalé zdroje energie budou podstatnou součástí globální energetické budoucnosti. Sklízet sílu větru je prvořadé pole působnosti společnosti W.E.B Windenergie AG. Vizí naší společnosti je co nejvíce lidí nadchnout pro tento nastávající energetický obrat. Každý se může podílet na aktivitách a filozofii společnosti W.E.B – a tím i na budování ekologické energetické budoucnosti. Z lásky ke klimatu a životnímu prostředí pryč od fosilních zdrojů energie a atomové rizikové technologie, k ekologickému proudu vyráběnému bez poškozování životního prostředí.

Zřekněme se masivní spotřeby ropy, zemního plynu a uhlí, jakož i používání rizikové technologie jaderné energie. Toho lze dosáhnout, když co nejvíce lidí bude dělat spoustu malých věcí, které nakonec povedou k velkému cíli. My z týmu W.E.B nejen přispíváme, ale usnadňujeme také přínos ostatních.

Ekofilozofie

Kdo svůj produkt opatřil nálepkou “Eko”, musí si nechat líbit, že bude měřen přísnějšími měřítky životního prostředí než “konvenční” podniky.

Přívlastek “ekologický podnik” musí být zasloužený úsilím v nejrůznějších oblastech. Ve středu pozornosti se nachází náš produkt, přičemž s proudem z nevysychajícího zdroje energie větru dejme tomu disponujeme “startovací výhodou”. Přesto jsme si to neusnadnili a vždy jsme kladli vysoké nároky na sebe a náš podnik, co se týče ekologických snah.

Sídlo podniku Ekologický region Waldviertel

Nová centrála společnosti W.E.B se nachází v obci Pfaffenschlag ve správním okrese Waidhofen an der Thaya. Obec čítající 970 osob se nachází přibližně 10 km západně od okresního města Waidhofen an der Thaya, v převážně zemědělsky využívaném regionu bez průmyslu, ale uprostřed kopcovitého kraje tak typického pro severní Waldviertel s temnými jehličnatými lesy, vrchovištěm a políčky obilí a brambor. Společnost W.E.B Windenergie AG je od roku 2001 největším zaměstnavatelem na území obce Pfaffenschlag.

Koncept nízkoenergetické budovy se stavebně biologickým obsahem

Abychom vyhověli rostoucím požadavkům, byla v roce 2007 postavena nová kancelářská a provozní budova v Pfaffenschlagu. Nízkoenergetická budova koncipovaná v současném stylu poskytuje kromě kancelářských ploch pro správu také dost místa pro technické oddělení. Při stavbě provozní budovy v Pfaffenschlagu byl zvláštní důraz kladen na ekologické stavební materiály. Administrativní trakt byl postaven na pod ním ležící budovu a podepřen betonovými sloupy. Základní konstrukce je ze dřeva, použití velkolepých skelněných ploch zprostředkovává zvláštní atmosféru urbanistické velkoplošné kanceláře, která má opticky signalizovat filozofii podniku. S přihlédnutím k ekologickým a trvalým hlavním zásadám vznikla funkční účelná budova, v jejíž vnitřních prostorech zaplavených světlem panuje příjemná pracovní atmosféra

Teplo ze dřeva a slunce

Provozní budova je topnou energií zásobovaná pomocí tepelného čerpadla, krbových kamen a větracího zařízení. Navíc lze sluneční energii zachytit přímo přes skleněné plochy a rozvést ji do celého kancelářského komplexu pomocí promyšleného systému větrání. Díky vysoké izolační hodnotě pláště budovy je spotřeba tepla provozní budovy tak nízká, že v normálním případě lze budovu vytápět krbovými kamny stojícími v přijímací části budovy. Tepelné čerpadlo disponuje vodní nádrží o kapacitě 3.000 litrů. K větracímu zařízení se tepelné čerpadlo připojí jen v případě, že nastane také potřeba přívodu dodatečného tepla nebo chlazení. Výkonnost větracího zařízení je dimenzována tak, že do půl hodiny může dojít ke kompletní výměně vzduchu v budově. Proto v budově nejsou ani žádná okna, ale jen fixní zasklení. Větrací zařízení se používá také ke zpětnému získávání tepla, účinnost činí více než 90 %. V létě slouží systém také k chlazení prostor. Teplá voda se získává z malého solárního zařízení instalovaného na střeše. V zimě podporuje elektropatrona ohřev teplé užitkové vody.

100% proud z obnovitelných zdrojů energie

Elektrický proud ze zásuvek v nové provozní budově společnosti W.E.B pochází – nepřímo – z vlastních větrných elektráren: již dávno změnila společnost W.E.B svého dodavatele proudu. Jako výrobce 100% ekologického proudu odebírá společnost W.E.B také pro vlastní spotřebu 100% ekologický proud od společnosti oekostrom AG, v níž vlastní podíly. Také proud, který spotřebují větrné elektrárny, pochází od společnosti oekostrom AG.

Vlastní produkce solárního proudu

Dne 9. března 2007 zahájila provoz solární elektrárna v areálu nové provozní budovy a generovala hned po rozběhu obou střídačů první vlastní kilowatthodiny proudu ze slunečního světla. Fotovoltaické zařízení má výkon 5 kWp, plánovaná roční produkce energie činí přibližně 5.000 kilowatthodin. Elektrická energie generovaná ze slunečního světla pokryje část spotřeby proudu v nové kancelářské a provozní budově. Fotovoltaické zařízení projektovala a spočítala společnost PAN Ökoteam z Weitry, montáž na jižní straně skladovací haly v Pfaffenschlagu převzali technici společnosti W.E.B a firmy Rauch. Konstrukce stojanů zaručuje optimální vyrovnání a také nejlepší úhel sklonu solárních modulů, aby se mohl dosáhnout co nejlepší výtěžek solárního proudu.

W.E.B zakládá s partnery společnost PS-KW Energieoptimierungs GmbH

Přechod k obnovitelným zdrojům energie v produkci proudu postupně kráčí kupředu. Pouze kapacita větrné energie instalovaná v EU vzrostla v roce 2006 o 19 % a nyní činí přes 48.000 MW. V průběhu průměrného větrného roku tak bylo vyrobeno cca 100 TWh elektrické energie, popř. 3,3 % celkové spotřeby proudu EU.

Podstatné cíle společnosti PS-KW Energieoptimierungs GmbH jsou jak jistota zásobování, tak i stabilizace cen proudu z obnovitelných zdrojů energie. Aby se toho mohlo dosáhnout, potřebujeme kromě nasazení všech obnovitelných forem energie moderní zásobní systémy s maximální efektivností. Proto společnost W.E.B Windenergie AG založila společně s renomovanými podniky z branže ekologické energie společnost “PSKW Energieoptimierungs GmbH”, která nyní bude zajišťovat urychlení vývoje zásobních systémů energie.