Energie z vody představuje významný obnovitelný zdroj, který hraje klíčovou roli v globálním energetickém mixu. Tato forma energie využívá přirozený pohyb vody nebo jejího zvýšeného tlaku k produkci elektrické energie. Existují různé technologie, které umožňují těžbu energie z vody, a každá z nich nabízí specifické výhody a využití. Například vodní elektrárny využívají toků řek a říček k pohánění turbín, zatímco přílivové elektrárny využívají pohyb mořských vln a přílivových proudů. Tato diverzita přístupů k těžbě energie z vody ukazuje na univerzálnost tohoto zdroje, který nejenže poskytuje čistou a udržitelnou alternativu k fosilním palivům, ale také pomáhá snižovat environmentální dopady energetického průmyslu. Energii z vody lze považovat za klíčový krok směrem k udržitelnější a ekologičtější energetické budoucnosti.

Vodní elektrárna Neubruck im Erlauftal

Dne 1. července 2005 přešlo vlastnictví k vodní elektrárně Neubruck an der Erlauf na společnost “Neuhof I Windkraftanlagen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft”. Společnost WEB vlastní 55,56 % v této společnosti a je tak spoluprovozovatelem této vodní elektrárny.

V malebné poloze na soutoku řek Jesnitz a Erlauf stojí pyšná budova kdysi nejmodernější papírny habsburské monarchie, která tomuto půvabnému celku dodává jedinečný ráz. Zde se otáčely první válcovací stroje rakousko-uherského papírenského průmyslu.

Z technického hlediska jsou to dokonce dvě vodní elektrárny, které vznikly ze starousedlé průmyslové dynastie: nedaleko ústím do řeky Erlauf je využívána vodní síla řeky Jesnitz s výškou spádu 5,2 metrů z Francisovy turbíny s instalovaným jmenovitým výkonem 50 kilowattů. Poblíž stojí největší strojovna na řece Erlauf: dvě Francisovy dvojité turbíny, každá s jmenovitým výkonem 235 kilowattů, zde využívají výšku spádu 7,9 metrů. V 15letém průměru vyprodukovala elektrárna 2,95 milionů kilowatthodin ročně. Tato čísla počítají také minimální očekávání pro budoucnost.

Elektrárnou č. 100 společnosti W.E.B je vodní elektrárna Lasberg v Mühlviertel

Ve středu, dne 18.01.2006, podepsali oba členové představenstva kupní smlouvu pro tento spíše vzácný typ elektrárny v Mühlviertelu, čímž společnost W.E.B získala svou elektrárnu číslo 100 se zpětnou platností k 1.1.2006.

Elektrárna Lasberg má 2 turbíny s celkovým výkonem 280 kW a roční produkcí (regulérní doba) 1.000.000 kilowatthodin (kWh). Produkuje proud pro cca 330 domácností.

Elektrárna byla postavena v polovině 20. let pro regionální zásobování a sestává z budovy se strojovnou a ze dvou bytů nacházejících se nad ní. Dále vlastní malé zásobovací jezírko s vyrovnávací věží, kde se zpracovává voda potoka Feistritzbach ve spádu 62 metrů v obou Francisových spirálních turbínách. Spodní voda je odváděna do blízké řeky Feldaist.

Dalších 1,1 megawattů vodní síly

Od 1. července 2006 produkujeme také v Německu proud z vodní síly. Elektrárna v Eberbachu, u Heidelbergu v Bádensku-Württembersku se skládá z přehradního jezera, kde je využívána voda z řeky Itter ústící do Neckaru. Elektrárna byla vybudována kolem roku1925 a provozovala ji společnost Badenwerk, dnes EnBW AG. V roce 2000 byla prodána soukromému podniku, který ji nyní prodal společnosti W.E.B.

Elektrárna se nachází v dobrém celkovém stavu. Ročně je v této elektrárně produkováno 3.500 megawatthodin proudu.

Vodní elektrárna Imst v Tyrolsku

Elektrárna se v současné době skládá z velkého 430 kilowattů (kW) silného hlavního stupně a tří dalších malých stupňů, které všechny dohromady vykazují výkon 600 kW. Aby se tradiční kaskáda elektráren na Pigerbachu s výkonem 2,4 mil. kilowatthodin přizpůsobila nejnovějšímu stavu techniky a aby se současně optimalizoval také výnos proudu, bylo rozhodnuto o základní revitalizaci.

V první fázi projektu bude modernizován velký hlavní stupeň a bude vybaven nejnovější řídicí technikou. Pro druhou fázi jsou již k dispozici plány, které ovšem ještě musí projít úředními schvalovacími instancemi. Přitom budou tři malé stupně elektrárny přestavěny v kompaktní a efektivní elektrárnu (nižší stupeň).

Projekt má na místě na starosti pan Markus Fischnaller. Pan Fischnaller má dlouholeté zkušenosti s provozem elektráren, aktivně také spolupracoval na revitalizačních plánech.