Vedení společnosti zatím nezamýšlí přímo zahájit výrobu proudu z forem energie z obnovitelných surovin, pro které již existují trhy. Společnost W.E.B Windenergie AG proto nebude v dohledné době sama projektovat, zřizovat nebo provozovat zařízení na biomasu a bioplyn. Investice do podniků zabývajících se výrobou ekologického proudu, které provozují mimo jiné nebo výlučně zařízení na biomasu nebo bioplyn, nejsou tímto zásadním usnesením dotčeny.

V současné době vlastní společnost W.E.B účasti ve dvou společnostech vyrábějících ekologický proud, které částečně nebo zcela provozují zařízení na bioenergii: v roce 2004 získala společnost W.E.B balíky akcií ve společnostech oekostrom AG a BEB Bioenergie AG. Obě společnosti nekótují na žádné burze.

Společnost W.E.B v současné době vlastní 6.225 akcií ve společnosti oekostrom. Podnik provozuje různá zařízení na ekologický proud – mimo jiné větrné elektrárny, fotovoltaická zařízení, teplárnu na biomasu, dvě zařízení na bioplyn a malou vodní elektrárnu. Kromě toho je společnost oekostrom AG poskytovatelem nejčistějšího ekologického proudu v Rakousku. Bližší informace najdete na adrese www.oekostrom.at.

Ve společnosti BEB Bioenergie AG byl získán balík akcií ve výši 100.570 €. Tento bioenergetický podnik se sídlem v dolnorakouském Hornu v současné době provozuje čtyři 500kW zařízení na bioplyn v lokalitách Eggenburg, Göpfritz, Stockerau a Kainreith. Bližší informace najdete na adrese www.beb.at