Ve dnech 2.-3.11.2023 se náš tým zúčastnil odborného semináře, pořádaného Českým svazem pro větrnou energii (ČSVE). Seminář probíhal v malebném prostědí na Moravě, kam dorazilo mnoho význámných hostů z oblasti větrné energetiky. 

Diskuze a přednášky byla zaměřeny především na legislativní změny v oboru větrné energetiky.