V sobotu 17.6.2023 se v obci Horní Řasnice konala akce, která přilákala mnoho návštěvníků z širokého okolí. Den otevřených dveří na větrné elektrárně byl uspořádán k oslavě Světového dne větru a poskytl příležitost návštěvníkům lépe pochopit a ocenit význam obnovitelné energie.

Od 10:00 do 16:00 se větrná elektrárna v Horní Řasnici otevřela návštěvníkům. Odborníci na větrné elektrárny byli k dispozici a ochotně sdíleli své znalosti a zkušenosti s návštěvníky. Ti se dozvěděli o principu fungování větrných elektráren a výhodách využívání větrné energie. Odborníci ukázali návštěvníkům vnitřní část elektrárny a vysvětlili princip generování elektrické energie pomocí větru. Návštěvníci měli také možnost získat odpovědi na své otázky a diskutovat s odborníky.

Kromě vzdělávacích aktivit byli návštěvníci také potěšeni občerstvením, které bylo připraveno přímo na místě.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich zájem a podporu při šíření povědomí o obnovitelné energii a ochraně životního prostředí.