Větrné elektrárny jsou synonymem udržitelné energie, ale co se stane, když doslouží? Na to se nás často ptáte.  Průměrná životnost větrných elektráren je kolem dvaceti let. Nové inovativní projekty přinášejí možnosti recyklace a opětovného využití jejich komponentů.

Světový průmysl vyrábějící větrnou energii se dynamicky rozvíjí, a s tím roste i potřeba nových lopatek pro nové větrné elektrárny. Tyto lopatky, často vyrobené z kompozitních materiálů, představují výzvu pro recyklaci..

Avšak několik inovativních projektů po celém světě ukazuje, že je možné dát těmto větrným turbínám druhou šanci. Projekty jako BladeBridge v Irsku nebo Superuse Studios v Holandsku se snaží přeměnit vyřazené lopatky na nové užitečné produkty.

BladeBridge například transformuje vyřazené lopatky na lávky pro pěší, které slouží jako součást infrastruktury v parkových areálech. Další společnosti vyrábějí z lopatek lavičky do parků, stojany na kola či dokonce hřiště pro děti.

Například v Rotterdamu vzniklo hřiště vyrobené z vyřazených lopatek turbín, které poskytuje dětem zábavu a zároveň udržuje tyto materiály mimo skládky. Podobné projekty se rozvíjejí i v Dánsku, kde vznikají přístřešky na kola z přebytečných lopatek.

Tyto iniciativy nejen snižují množství odpadu, ale také přispívají k udržitelnější budoucnosti. Transformace vyřazených lopatek využívá kreativitu a inovaci k řešení problému ekologického zatížení. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/vetrne-turbiny-lopatky-vyuziti.A240103_113247_ekonomika_hyk