V sobotu 25.11.2023 jsme měli tu čest přivítat zastupitele města Počátky na zajímavé exkurze do větrného parku poblíž města Spannberg v Rakousku. Tento park, provozovaný naší mateřskou firmou WEB Windenergie AG, je zajímavý spojení především starších i moderních větrných elektráren.
Zastupitelé se mohli v praxi přesvědčit, že rozdíl mezi staršími větrnými elektrárnami s celkovou dráhou kolem 100 metrů a nejmodernějšími délkami s průměrem kolem 200 metrů, jsou v terénu praktickynerozpoznatelné. Není tedy třeba se těchto nových, vyšších strojů obávat.
Zvláštní pozornost jsme věnovali nejmodernějším elektrárnám typu V162, s celkovým výkonem 6,2 MW jako kombinovanou betonovo-ocelovou věží, která se používá právě pro tyto moderní elektrárny. Tato materiálová kombinace umožňuje právě elektrárny o vyšších výškách a vyšších výkonech.
Po této inspirativní exkurzi jsme se sešli v místní restauraci, kde jsme se ohřáli a měli možnost slyšet zajímavosti o oboru větrné energetiky. Předseda České společnosti pro větrnou energii, pan Michal Janeček, poskytl odborné informace a hlubší pohled do aktuálních trendů a budoucích výzev v oblasti udržitelné energie.
Děkujeme zastupitelům města Počátky za jejich zájem a vážíme si této příležitosti podělit se s nimi o možnost získání energie díky stavbě větrných elektráren.